Holland ball

Dnes budeme opäť pokračovať v našom seriáli o Holandskej vízii mládežníckeho futbalu 3.časťou. V minulotýždňovej 2.časti sme sa zaoberali podmienkami holandského tréningu a otázkou, prečo v krajine tulipánov uprednostňujú pri výchove mladých futbalistov hru 4 na 4. Tentoraz si rozoberieme aké sú úlohy mládežníckych trénerov a ako môžu tréneri ovplyvňovať vývoj hráčov.

 

Aké sú úlohy trénera?

Tréner musí rozvíjať a zlepšovať futbalový výkon hráčov. Preto tréneri musia poznať 3 hlavné fázy hry (futbalu) – držanie lopty, držanie lopty súperom, prechodná fáza (strata lopty, získanie lopty).

Mať vedomosti a prehľad o základných zručnostiach (HČJ – herné činnosti jednotlivca) – prihrávanie, prebratie lopty a jej kontrola, vedenie lopty, streľba, hlavičkovanie.

Dávať správne pokyny – uviesť správne príklady, dať tréningu správnu formu, starostlivo zvážiť vek a úroveň hráčov.

 

Vo vekových kategóriách do 11 rokov je hlavným cieľom naučiť hráčov technickým zručnostiam.

Východiskovými bodmi sú:

a) Technika nie je cieľom sama o sebe, ale prostriedkom k dosiahnutiu cieľov

b) Vždy tam musí byť vzťah s futbalovými cieľmi

c) Prehľad v hre a technické zručnosti majú byť rozvíjané cez zápasové situácie

 

Pre juniorov (do 18 rokov) je dôležitý rozvoj taktického aspektu hry:

a) Prehľad v hre, vnímanie a komunikácia

b) Spolupráca

Hráči sa musia naučiť hrať futbal s pridelenými úlohami – hráči si musia uvedomiť, že najdôležitejšou vecou je vyhrať zápas.

Čítať hru – rozpoznanie a posúdenie situácie

 

Arjen RobbenZlaté pravidlo holandskej vízie futbalu:

„Technické zručnosti by nemali byť všetkým. Rovnako dôležitá je radosť z hry“.

 

Technické zručnosti ako hlavičkovanie, obraty, kľučky, kontrola lopty, prihrávanie atď. sú až príliš často trénované individuálne a spôsobom vytrhnutým z kontextu. Deti sa ich učia individuálne. Je dôležité, aby sa ich učili používať v rámci hry.

 

Ako môže tréner ovplyvniť hráčov?

 

Tréner musí postupovať krok za krokom a klásť si správne otázky:

1. Zostaviť futbal z 3 hlavných fáz hry – držanie lopty, držanie lopty súperom a prechodná fáza

2. Všímať si a počúvať! (čítanie hry)

Koncentrácia – Je hráč dostatočne pozorný?  Aká je nálada hráča a aký výkon na základe nej očakávam?

Technika – Zvládajú hráči techniku (ovládajú loptu) vo vzťahu k cieľom hry?

Porozumenie hre – Poznajú hráči zámery hry? Poznajú hráči situáciu? Aká je organizácia hry, formácie a postavenie hráčov na ihrisku? Je použitý priestor ideálny? Sú hráči v správnej pozícii voči sebe navzájom?

Komunikácia – Rozumejú si hráči navzájom? Spolupracujú hráči? Upozorňujú sa hráči navzájom?

Technika, porozumenie hre a komunikácia môžu byť od seba navzájom odlíšené, ale nemôžu byť oddelené. Vzájomne sa ovplyvňujú a sú na sebe závislé.

3. Nájsť nedostatky (analyzovať problémy)

V mládežníckych kategóriách do 11 rokov väčšinou v Holandsku považujú za hlavný nedostatok techniku. V tejto vekovej kategórii tréner v podstate pracuje na zlepšení technických zručností. V staršej vekovej skupine bude dôraz viac zameraný na prehľad v hre a komunikáciu.

Medzi typické problémy môžeme zaradiť napríklad:

a) Hráči nie sú schopní udržať loptu, vytvárať šance a strieľať góly.

b) Hráči nerozpoznajú vhodné príležitosti k zakončeniu na bránu a nemajú vhodnú techniku zakončenia.

c) Hráči nie sú schopní obohrať súpera v situáciách, v ktorých majú početnú výhodu o 1 hráča a nemôžu tak skórovať.

d) Hráči nie sú schopní obísť hráča súpera a následne skórovať.

4. Zvoliť správny obsah tréningu a robiť si správne tréningové poznámky a tým zvyšovať výkonnosť a skvalitňovať herný prejav. Musia sa snažiť navodiť na tréningu vhodné situácie na učenie: s futbalom súvisiace ciele, opakovanie, veľa zábavy, veľa tréningových príležitostí.

 

Tréneri musia vedieť čítať hru, analyzovať problémy, vytvoriť plány a tréningové ciele, zrealizovať tréningy a urobiť pozápasové hodnotenie.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Holandskí majstri

Futbal "Made in Germany" - 1. časť

SAQ program

 

Objednávka kníh exkluzívne TU.

Sústreďme sa na futbal

SAQ Futbal

Pin It