Vlajka Anglicka

V ďalšej časti seriálu o analýze klubového, reprezentačného a mládežníckeho futbalu v Anglicku sa budeme zaoberať konfliktom medzi FA a Premier League, núteným zásahom britskej vlády do riadenia futbalu v Anglicku, príčinami prečo Gareth Southgate opustil post riaditeľa elitného rozvoja FA a povieme si niečo viac o EPPP – výkonnostný plán elitného hráča.

 

 

Konflikt medzi FA a Premier League

Potenciál nedávnych iniciatív zlepšiť anglický futbal od prípravky po národný tím môže čeliť nehybnej prekážke – neschopnosti FA a Premier League spolupracovať v harmónii, aby prinášali osoh národnému tímu. Tvrdí sa, že neustály rast Premier League od jej založenia v roku 1992 zvýraznil bezmocnosť FA zapríčinenú desaťročiami štrukturálnej paralýzy. FA má úbohé výsledky v implementovaní zmien na amatérskej aj profesionálnej úrovni a tím Anglicka dosiahol len veľmi málo.

Dave WhelanKvôli významným vnútorným problémom a dysfunkčnému štýlu, potrebuje FA reformu. V marci 2010 po tom, ako začalo hľadanie v poradí už siedmeho výkonného riaditeľa v priebehu 11 rokov, riaditeľ Wigan Athletic, Dave Whelan, žiadal radikálne zmeny v FA a dokonca navrhol, aby Premier League viedla národný tím. David Davies, bývalý úradujúci výkonný riaditeľ FA povedal: „FA je rozpoltená konfliktami záujmov a úlohy a zodpovednosti ľudí buď nie sú vôbec definované, sú nejasné, alebo dokonca horšie, sú stanovené tak, že si navzájom konkurujú.“ Whelan argumentoval, že toto znemožňuje FA, aby fungovala efektívne. Povedal: „Nechajme FA, aby sa zamerala na vedenie amatérskeho futbalu – Football League a Premier League musia viesť profesionálny futbal. Čím skôr bude Premier League viesť reprezentáciu Anglicka, tým lepšie.“

Obavy vlády

Rivalita medzi FA a Premier League neušla pozornosti britskej vlády. V decembri 2010 vybraná Komisia ministerstva kultúry, médií a športu (House of Commons Culture, Media and Sport Select Commitee) zahájila vyšetrovanie ako FA riadi domáci futbal. Podnetom boli isté znepokojenia z toho, v akom stave je účtovníctvo, rozpočet finančného manažmentu FA a ďalšie nezrovnalosti v riadení FA. Správa komisie, zverejnená v júli 2011, zhrnula, že FA, riadiaci orgán anglického futbalu, potrebuje súrne reformu. Komisia vyjadrila obavy, že Premier League má veľký vplyv na rozhodovanie FA. Ďalšie obavy boli z narastajúcej komercionalizácie futbalu spolu s nedostatočnou finančnou reguláciou, vedúcou k významnému finančnému riziku, ktoré kluby podstupujú.

John WhittingdaleV januári 2013 po tom, čo komisia opísala odpoveď na svoju správu ako „veľmi znepokojujúcu“, odporučila, aby anglické futbalové organizácie dostali 12 mesiacov na pripravenie reforiem. V opačnom prípade budú čeliť intervencii vlády v oblasti finančného manažmentu, rovnováhy moci medzi Premier League a FA a budú niesť dôsledky z podstupovania významného rizika majiteľmi klubov. Komisia žiadala od FA reštrukturalizovať hlavné vedenie, aby presadila nezávislosť, prepracovať Radu FA, aby bola reprezentatívnejšia, zaviesť nové tvrdšie pravidlá finančnej regulácie a zvýšiť vplyv fanúšikov na riadení klubov. John Whittingdale MP, riaditeľ komisie, povedal: „FA a dve ligové organizácie jednoducho nepomenúvajú základné problémy a je potrebná väčšia reforma, aby bol futbal prístupný všetkým, udržateľný a riadený od prípraviek“.

Obavy Southgatea

Existujú isté pochybnosti nad rozhodnutím Garetha Southgatea opustiť jeho post riaditeľa elitného rozvoja FA (Head of Elite Development FA). Jedným z významných dôvodov bol fakt, že Southgate sa cítil obmedzený neschopnosťou FA uplatniť svoj vplyv nad Premier League. Southgate hovoril o probléme „klub verzus krajina“, kde potreby klubov sú kladené nad záujmy národného tímu. Povedal: „Jednoznačne sa mi nepáči fakt, že FA nekontroluje rozvoj mládeže. A ako technický riaditeľ ste zodpovedný za niečo, nad čím možno nemáte kontrolu. Vo väčšine krajín príslušná federácia kontroluje rozvoj mládeže. Tu nie. V skutočnosti, kluby a Premier League kontrolujú systém akadémií. Napríklad, v Nemecku obidvaja úzko spolupracujú. Berieme medzinárodný futbal seriózne? Alebo sa náš futbal orientuje smerom ku klubom?“

Gareth SouthgateSouthgate zdôraznil ťažkosti v zmene postoja v anglickom futbale, jednoznačne frustrovaný opísal, s akým odporom zo strany mládežníckych trénerov sa stretol. Tvrdil: „Na každého jedného trénera mládeže, ktorý vidí ako sa uberá európsky futbal a chce, aby jeho tím dokázal lepšie udržať loptu pod kontrolou a učí deti, aby sa sami rozhodovali, je ďalší tréner mládeže, ktorý si myslí, že starý spôsob je najlepší a chce hrať iba na víťazstvo.“

Southgate pomenoval množstvo problémov, ktoré by mohli ohrozovať progres elitnej ambície Anglicka. Iba čas ukáže, či nedávne iniciatívy FA a Premier League prinesú želaný efekt rozvoja hráčov schopných zvýšiť kvalitu nielen tímu Anglicka, ale aj anglického futbalu vo všeobecnosti.

Výkonnostný plán elitného hráča - Elite Player Performance Plan

V roku 2011 Premier League predstavila Výkonnostný plán elitného hráča (EPPP), ambicióznu iniciatívu pre výchovu mládeže. Jeho základné princípy zahŕňajú podmienky pre trénerov, zvýšenú efektívnosť systému akadémie a zvýšenie počtu a kvality domácich odchovancov. EPPP tiež odzrkadľuje rastúce upovedomenie vo futbale o psychologických faktoroch identifikácie talentov a procese rozvoja mládeže. Toto je podobné prístupu, ktorý sa využíva v iných európskych krajinách.

Premier League hovorí, že anglické kluby vynaložia na splnenie požiadaviek EPPP 320 miliónov libier v najbližších rokoch. Ged Roddy, riaditeľ mládeže v Premier League, povedal, že EPPP sa zakladá na „najlepšej kolektívnej praktike v anglickom futbale a učí sa od iných mládežníckych futbalových systémov a ostatných elitných prostredí na celom svete“. Roddy tiež verí, že zameranie sa na mládež nebolo nikdy také intenzívne alebo také naliehavé. Premier League dúfa, že EPPP „poskytne najlepšiu platformu na podporu snáh našich odchovancov, aby uspeli v najväčších svetových ligách“. Roddy uznáva: „So stále sa zvyšujúcou kvalitou Barcleys Premier League a výnimočnou kúpyschopnosťou klubov, každému mladému futbalistovi z akadémie je jasné, že ak chce uspieť, nielen že musí byť jedným z najlepších hráčov v Anglicku, ale aj na svete.“

Terry WestleySystém EPPP vyžaduje monitorovanie zaistenia kvality. Terry Westley, podporný manažér mládeže klubov Premier League (the Premier League's Senior Club Youth Development Support Manager), povedal: „EPPP dá väčšiu zodpovednosť trénerom za ich tréning; musia robiť záznamy, stanoviť jasné, detailné a pravidelne prehodnocované ciele každému mladému hráčovi.“

Iniciatíva EPPP zahŕňa elementy z modelov rozvoja mládeže v Európe. Dúfa sa, napríklad, že ak sa zvýšiť čas trénovania mládeže a zlepšia sa podmienky trénerom, počet a kvalita domácich odchovancov spôsobilých hrať za Anglicko vzrastie.

V budúcej časti

Nasledujúca časť seriálu sa zameria na pozíciu Anglicka v rámci Európy. Zváži filozofiu a organizáciu futbalu v krajinách ako Španielsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko a Belgicko. Položí otázku – poučí sa Anglicko zo skúseností niektorých iných krajín, ktoré úspešne podstúpili reorganizáciu svojej futbalovej infraštruktúry?

 

Mohlo by vás zaujímať

Anglický futbal – prichádza zmena? – 1.časť

Anglický futbal – prichádza zmena? – 2.časť

Anglický futbal – prichádza zmena? – 3.časť

Kto je autorom SAQ Programu?

 

SAQ Futbal

Sústreďme sa na futbal

Pin It