V najbližšej dobe si budeme postupne predstavovať konkrétne tréningové cvičenia aj v rámci sekcie German Soccer School. Dnes si predstavíme útočnú hernú kombináciu - Y so zabiehaním.

Cvičenie Y so zabiehaním je typickou útočnou hernou kombináciou v rámci tréningu Schalke 04 Gelsenkirchen. Veľmi často ho používa aj tréner Schalke 04 v kategórii U19 - Norbert Elgert.

 

Nemecký model útočenia - útočná herná kombinácia Y so zabiehaním

Cvičenie prebieha na futbalovom ihrisku v priestore cca. 40 metrov od brány. Ide o dynamickú útočnú hernú kombináciu so zabiehaním. Cieľom cvičenia je séria rýchlych kombinácií medzi 4 hráčmi so zabiehaním ofenzívneho stredového hráča a jeho zakončením na bránu.

 

Priebeh cvičenia

4 kužele sú rozostavené v tvare Y. Vzdialenosti medzi kužeľmi sú cca. 5 a 10 metrov. Pri každom z kužeľov sú 4 hráči. Hernú kombináciu začína hráč č.5, ktorý prihráva na krátko hráčovi č.4. Hráč č.4 prvým dotykom prihráva loptu mierne do strany naspäť hráčovi č.5. Hráč č.5 prvým dotykom prihráva pravému krídlu hráčovi č.3, ktorý robí rýchlu minikombináciu na jeden dotyk s hráčom č.4. Hráč č.3 potom prihráva na druhú stranu hráčovi č.2, ktorý dáva finálnu prihrávku hráčovi č.4. Hráč č.4 zabieha poza hráča č.3, preberie loptu a zakončuje. Hráč č.4 sa po zakončení posúva na pozíciu hráča č.3.

 

Kľúčové body cvičenia

1. Dôležité je začať v pomalšom tempe, ale keď hráči získajú rutinu neustále zvyšujeme tempo a rýchlosť cvičenia.

2. Dôraz sa kladie na rýchle kombinácie na jeden dotyk a hráči sú v pohybe proti lopte.

3. Dôležité je správne načasovanie prihrávok a nabiehanie hráčov.

4. Hráči vykonávajú cvičenie najprv vpravo, neskôr vľavo. Keď vykonávajú cvičenie vpravo hráči sa posúvajú vždy o jednu pozíciu proti smeru hodinových ručičiek. Keď vykonávajú cvičenie vľavo hráči sa posúvajú vždy o 1 pozíciu v smere hodinových ručičiek.

Herná kombinácia - Y so zabiehaním 

 

 

Musíte tiež vidieť:


German Soccer School - Futbal "Made in Germany" - 3.časť

English Soccer School - Projekt EPPP - Výkonnostný plán elitného hráča

Športová psychológia - Bill Beswick - Najdôležitejší je postoj hráča

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It