SAQ Program

"Výskum naznačuje, že SAQ tréning je efektívnym spôsobom zlepšenia pohyblivosti, s loptou a bez lopty, pre mladých futbalistov a môže byť zahrnutý do kondičného tréningového programu."

V roku 2011 uskutočnili profesori zo srbských a chorvátskych univerzít výskum na tému pod názvom - Účinky 12 týždňového SAQ tréningového programu na pohyblivosť  s loptou a bez lopty medzi mladými futbalistami. 

 

Autormi výskumu sú Zoran Milanovič (vedecký výskumník na Fakulte Športu a Fyzickej aktivity, Univerzita Niš), Goran Sporiš (profesor Fakulty Kineziológie, Univerzita Záhreb), Nebojša Trajkovič (vedecký výskumník na Fakulte Športu a Fyzickej aktivity, Univerzita Niš), Nic James (profesor na Londýnskom športovom inštitúte, Univerzita Middlesex v Londýne) a Krešimir Šamija (profesor Fakulty Kineziológie, Univerzita Záhreb).

Aj keď už od vzniku www.futbalshviezdickou.sk prinášame informácie o SAQ - svetovom futbalovom programe zameranom nielen na kondíciu, práve vedecké články a výskumy môžu ešte viac spopularizovať SAQ medzi futbalovou verejnosťou. Práve výsledky tohto výskumu prinášajú dôkazy, že SAQ je vhodná a účinná metóda pre mladých futbalistov na rozvoj rýchlosti, pohyblivosti a obratnosti.

 

Ciele výskumu

Zmyslom štúdie bolo určiť účinky 12 týždňového tréningového programu SAQ obsahujúceho rýchlosť, pohyblivosť a obratnosť a jeho efekt na pohybový výkon u mladých futbalistov. Futbalisti boli náhodne rozdelení do 2 skupín: experimentálna skupina ( priemerná telesná váha = 71,3 kg +-5,9 kg, priemerná telesná výška = 177cm +-7cm) a kontrolná skupina (priemerná telesná váha = 70,6 kg +-4,9kg, priemerná telesná výška = 176cm +-6cm). Pohybový výkon bol hodnotený použitím testov na ihrisku: slalom, slalom s loptou, šprint s 90 stupňovými obratmi, šprint s 90 stupňovými obratmi s loptou, šprint so 180 stupňovými obratmi, šprint s behom vzad a vpred, šprint 4x5m. Štatisticky významné zlepšenia boli evidentné skoro pre všetky merania pohyblivosti, s loptou a bez lopty, s výnimkou šprintu s behom vzad a vpred. Toto naznačuje, že SAQ tréning je efektívnym spôsobom zlepšenia pohyblivosti, s loptou a bez lopty, pre mladých futbalistov a môže byť zahrnutý do kondičného tréningového programu.

 

Kľúčové body práce

SAQ Tréning sa javí ako efektívny spôsob zlepšenia pohyblivosti s loptou a bez lopty u mladých futbalistov.

Futbaloví tréneri by mohli využiť tento tréning počas predsezónnych tréningov i tréningov v hlavnej sezóne.

V porovnaní s hodnotami  pred SAQ tréningom, sa po SAQ Tréningu objavilo štatisticky významné zlepšenie vo všetkých meraniach s loptou a bez lopty, okrem jedného merania.

 

Už o niekoľko dní uverejníme 2.časť tohto článku, v ktorom si bližšie predstavíme, ako prebiehal samotný výskum. 

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o SAQ Tréningovom programe pre futbalistov viac informácií nájdete TU

 

Musíte tiež vidieť:

SAQ Futbal na návšteve v Clairefontaine - tréningovom centre Francúzskej futbalovej federácie

I Love Goalkeeping - Martin Matlák - Kondičná príprava brankára

Spanish Soccer School - Rondos - 3.časť - cvičenia 3 na 1

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It