SAQ Program

V dnešnej časti nášho seriálu o účinkoch 12 týždňového SAQ Programu na mladých futbalistov si povieme aké testy na pohyblivosť s loptou a bez lopty sa vykonávali v rámci výskumu. Zároveň si ich aj detailne popíšeme. Iba pripomíname, že autormi veľmi dôležité SAQ výskumu sú (Zoran Milanovič, Goran Sporiš, Nebojša Trajkovič, Nic James, Krešimir Šamija).

 

 

 

Pracovný postup testovania

Základné antropometrické parametre (telesná výška a váha) boli uvedené v predchádzajúcich častiach nášho seriálu. Počiatočné testovanie prebiehalo pred začiatkom predsezónneho obdobia, kým záverečné testovanie bolo vykonané po 12 týždňoch tréningu s SAQ tréningovými metódami. Aby sme zabránili zbytočnému nahromadeniu únavy, bolo hráčom a trénerom inštruované, aby sa vyhli intenzívnemu cvičeniu 24 hodín pred každou testovacou tréningovou jednotkou. Bezprostredne pred testovaním účastníkov sme vykonali štandardnú 25 minútovú rozcvičku pozostávajúcu z 10 minútového ľahkého behu, 10 minút dynamického strečingu a bežeckých cvičení 5x30m. Počas testovania sa pohybovala teplota vzduchu medzi 22 až 27 stupňami Celzia. Testovanie bolo vždy zahájené o 10:00 doobeda a bolo dokončené do 13:00. Fyzická záťaž v požadovaných intenzitách bola sledovaná na monitoroch srdcovej frekvencie (Polar S610, Fínsko). Všetky testy pohyblivosti boli vykonávané na prírodnom trávnatom ihrisku a hráči nosili futbalovú obuv (kopačky), aby boli schopní kopírovať súťažné herné podmienky. Každý test bol vykonávaný zo stojatého štartu a na meranie sa použili infračervené fotobunky (RS Sport, Záhreb, Chorvátsko).

 

Ak sa chcete dozvedieť viac detailov o SAQ Tréningovom programe pre futbalistov, viac informácií nájdete TU

 

Testy:

1. Slalomový test

Každý účastník začal test s nohami umiestnenými za štartovacou čiarou. 6 kužeľov bolo umiestnených vo vzdialenosti 2 metre od seba a prvý kužeľ bol umiestnený 1 meter od štartovacej čiary. Každý hráč stál tvárou ku štartovacej čiare, s nohami oddelene a kužeľom medzi jeho nohami. Na zvukový signál začal hráč bežať od bodu k bodu. Hráč na druhom bode (pri druhom kuželi) mal obchádzať kužeľ po svojej pravej ruke. Hráč pokračoval v behu čo najrýchlejšie s neustálou zmenou smeru sprava doľava, až kým hráč nedosiahol posledný kužeľ. Po dosiahnutí posledného kužeľa, urobil hráč 180 stupňový obrat a pokračoval v slalome až po štartovaciu čiaru.

 

2. Slalomový test s loptou

Tento test bol štruktúrne rovnaký ako predchádzajúci test, rozdiel bol v tom, že sa vykonával s loptou.

 

3. Šprint s 90 stupňovým obratom

Každý účastník zahájil test s nohami za štartovacou čiarou. Po zvukovom signály štartovali od prvého bodu, bežali čo najrýchlejšie k druhému bodu a vykonali obrat 90 stupňov doprava. Po dosiahnutí druhého bodu pokračovali k tretiemu bodu, kde vykonali 90 stupňový obrat vľavo. V štvrtom bode vykonali ďalší 90 stupňový obrat vľavo a bežali k bodu 5, kde vykonali obrat 90 stupňov vpravo. Bod 6 mal rovnaký smer a uhol obratu (90 stupňový obrat vpravo). V bode sedem vykonali obrat doľava a bežali k bodu na koncovej čiare. Trať bola dlhá 15m, vzdialenosť medzi štartovacou čiarou a prvou zástavkou bola 3m, medzi druhou a treťou 2m, medzi treťou a štvrtou 2m, medzi štvrtou a piatou 5m, medzi piatou a šiestou 3m, medzi šiestou a siedmou 3m, medzi siedmou a ôsmou 2m a medzi zástavkou číslo 9 – 2m.

 

4. Šprint s 90 stupňovým obratom s loptou

Štruktúra testu bola rovnaká ako v predchádzajúcom teste, rozdiel bol v tom, že sa vykonával s loptou.

 

5. Šprint so 180 stupňovým obratom

Každý účastník začína bežať po zaznení zvukového signálu na vzdialenosť 9m od štartovacej čiary A k čiare B (čiary boli biele, 3 metre dlhé a 5cm široké). Obrat o 180 stupňov bol vykonávaný s účastníkmi tak, že im bolo povedané, aby položili  nohu cez čiaru na mieste obratu. Po dotyku s čiarou B jednou nohou, urobia obrat o 180 stupňov buď doprava alebo doľava. Všetky nasledujúce obraty musia byť vykonané v rovnakom smere. Hráči potom bežia 3m k čiare C, kde urobia ďalší obrat o 180 stupňov a bežia 6 metrov vpred. Potom urobia ďalší obrat o 180 stupňov (čiara D) a bežia ďalšie 3 metre vpred (čiara E), pred vykonaním záverečného obratu a záverečného behu 9m k záverečnej čiare (čiara F).

 

6. Šprint s behom vzad a behom vpred

Pokrytá vzdialenosť bola rovnaká ako v predchádzajúcom teste (šprint so 180 stupňovým obratom). Rozdiel bol v tom, že namiesto vykonania obratu hráči striedajú beh vpred s behom vzad. Potom, čo zaznie zvukový signál, bežia 9m od štartovacej čiary A k čiare B (čiary boli biele, 3m dlhé, 5cm široké). Potom, čo sa hráči dotknú čiary B s jednou nohou, zmenia hráči beh vpred za beh vzad. Potom bežia 3m k čiare C a vymenia beh vzad za beh vpred. Po 6 metroch urobia hráči ďalšiu zmenu (čiara D) a bežia ďalšie 3 metre vzad (čiara E). Potom urobia poslednú zmenu a bežia posledných 9 metrov vpred k záverečnej čiare (čiara F).

 

7. Šprint 4x5m

Test si vyžaduje od hráčov, aby vykonávali neustále zmeny smeru. 5 kužeľov bolo umiestnených 5 metrov od seba. Hráči stoja s nohami oddelene a kužeľom medzi nohami. Každý hráč začal po zvukovom signály a bežal 5m z bodu A k bodu B. Po dosiahnutí bodu B urobí obrat 90 stupňov vpravo a potom beží 5 metrov k bodu C. V bode C, urobí 90 stupňový obrat a beží k bodu D, kde urobí obrat o 180 stupňov a beží k bodu E (záverečná čiara).

Účastníci vykonávali 2 opakovania pre testy obratnosti so zotavením približne 3 minúty medzi opakovaniami. Všetky testy v tomto výskume boli už skôr potvrdené ako spoľahlivé a platné (Sporis a kolektív 2010).

 

Musíte tiež vidieť:

Sergio Aguero - Zbavte sa súpera pomocou SAQ Programu

Športová psychológia - Bill Beswick - Najdôležitejší je postoj hráča

Spanish Footbal School - La Masia - 2.časť - Filozofia akadémie

 

Sústreďme sa na futbalSAQ Futbal

Pin It