Cristiano Ronaldo je ojedinelý zjav v súčasnom futbale. V prezentácii náročných technických zručností počas futbalového stretnutia sa mu môže rovnať azda iba Lionel Messi. My sa dnes zameriame na jednu zo špecialít Cristiana Ronalda, priamy kop, ktorý sám hráč nazval Tomahawk. Ide o technicky veľmi náročný kop, vyžadujúci tvrdú prácu na tréningu. Vo videu UEFA si môžete pozrieť jednotlivé kroky, ktoré je potrebné dodržať, ak chcete kopnúť priamy kop ako Cristiano Ronaldo.

 

Krok č.1

Musíš si byť istý, že trafíš loptu v mieste ventilu. Polož loptu na zem tak, aby ventil smeroval k zemi.

Krok č.2

Polož nohu, s ktorou nebudeš kopať vedľa lopty a sprav 5 - 6 veľkých krokov smerom vzad.

Krok č.3

Rozkroč nohy, ale nie veľmi. Sústreď sa na loptu a mysli na to, kde ju chceš trafiť.

Krok č.4

Bež k lopte čo najrýchlejšie. Pri behu dostúpaj na prsty s jemným odrazom po každom kroku.

Krok č.5

Kopni loptu do ventilu vrchnou časťou chodidla, tam kde sú šnúrky na kopačkách a nasmeruj nohu tak, že špička ide dole pod loptu .

Krok č.6

Pri strele sa prehni nad loptou a po strele doskoč najskôr na nohu, ktorou si vystrelil.

Krok č.7

Poctivo trénuj a sprav tisíce kopov, potom sa s teba stane kvalitný strelec.

Pin It