Slovo kondícia pochádza z latinského slova conditio – podmienka niečoho. Podľa Hippa (2007) je to schopnosť čo najdlhšie si udržať vysokú výkonnosť (atletickú, taktickú, technickú) aj keď sme už vykonali obrovské množstvo práce. Cieľom každého hráča futbalu je dosiahnuť práve takúto vysokú úroveň kondície, aby sme boli fyzicky a psychicky uvoľnení a svieži a mohli realizovať svoje vlastné futbalové myšlienky priamo na ihrisku.

 

Pri rozvíjaní kondície nesmieme zabúdať na žiadnu z nasledovných pohybových schopností:

A: Ohybnosť

B: Vytrvalosť

C: Sila

D: Rýchlosť

E: Pohyblivosť

 

Výhody rozvoja fyzickej zdatnosti

  1. Rýchlejšie obnovenie síl po náročnom tréningu alebo zápase
  2. Lepšia celková výkonnosť
  3. Schopnosť lepšie trénovať taktické a technické zručnosti
  4. Znižuje sa riziko zranenia
  5. Rýchlejšia rekonvalescencia po zranení
  6. Väčšia sebadôvera, psychická pohoda – hráč si verí, keďže vie, že je výborne kondične pripravený
  7. Menej svalových bolestí

Prvým krokom toho, aby sme mohli pre každého hráča vytvoriť vhodný plán kondičného tréningu, musíme poznať jeho súčasnú fyzickú zdatnosť. To môžeme realizovať predsezónnymi testami fyzickej zdatnosti.

 

Pin It