SAQ Program

"SAQ tréning sa usiluje o zlepšenie rýchlosti, obratnosti a pohyblivosti prostredníctvom rôznych futbalových špecifických cvičení"

V minulom týždni sme si predstavili autorov SAQ výskumu (Zoran Milanovič, Goran Sporiš, Nebojša Trajkovič, Nic James, Krešimir Šamija) a ciele výskumu. Keďže zatiaľ existoval malý vedecký dôkaz na podporu účinnosti SAQ tréningu pre trénovanie futbalistov, cieľom tejto štúdie bolo určiť účinky SAQ tréningovej metódy na agilitu s loptou a bez lopty u mladých futbalistov. Dnes si povieme podrobnosti o účastníkoch výskumu - hráčoch prvoligových chorvátskych futbalových klubov U19. 

 

Kondičné vlastnosti futbalu

Futbal si vyžaduje hráčov, ktorí vykonávajú množstvo akcií. Na tieto akcie je potrebná sila, rýchlosť, pohyblivosť, obratnosť, rovnováha, ohybnosť  a vytrvalosť. Kondičný tréning hráčov je komplexný proces. Počas futbalového zápasu nabehajú hráči v priemere celkovo okolo 10 km, čo zahŕňa šprint každých 90 sekúnd (11% z celkovej aktivity). Každá akcia trvá v priemere od 2 do 4 sekúnd a hráč pri nej prejde vzdialenosť cca. 15 metrov. Hoci rýchlosť reprezentuje pre futbalistov veľmi dôležitý komponent kondície, obratnosť (zrýchlenie počas prvých krokov) je pravdepodobne dôležitejší komponent. Príčina je tá, že šprinty vo futbale sú vykonávané zvyčajne na krátku vzdialenosť maximálnou intenzitou. Hoci najdlhšie vzdialenosti bývajú niekedy aj okolo 40m, ale zvyčajne obsahujú niekoľko zmien smeru.

Akcie s vysokou rýchlosťou boli podľa Verheijena (1997) rozdelené podľa rýchlostných komponentov: ako zrýchlenie, rýchlosť reakcie, štartová rýchlosť, schopnosť vykonávať opakovane krátke šprinty.  Zatiaľ čo Chapman (2008) opisuje rýchlosť vo futbale ako skladajúcu sa z bežeckej rýchlosti, rýchlosti reakcie a zrýchlenia počas prvých krokov (odkazovaná ako obratnosť). Obe tieto delenia naznačujú, že SAQ (speed, agility, quickness) tréningová metóda by mala byť užitočnou zložkou kondičného tréningu vo futbale (Pearson, 2001). 

 

SAQ Tréning - definície

Typická SAQ tréningová jednotka zahŕňa výbušné pohyby. Cieľom SAQ tréningovej jednotky je postupný progres od základných pohybových vzorov k vysoko špecifickým pohybom pre jednotlivé pozície vo futbale. Preto hlavnou myšlienkou tejto formy tréningu je podpora adaptácie pohybových mechaník, dĺžky a frekvencie krokov. Dôležitá je tiež zvýšená výška bokov v snahe o zvýšenie rýchlosti, obratnosti a rýchlosti.

Little a Williams (2006) spozorovali významný vzťah medzi zrýchlením, maximálnou rýchlosťou a pohyblivosťou. Ale dospeli k záveru, že každý komponent má dosť vlastných jedinečných vlastností a považujú ich vďaka tomu za navzájom nesúvisiace. Ide o dôležitý rozdiel pre trénerov, ktorí pracujú na zlepšení rýchlosti a pohyblivosti, pretože výskumy naznačujú, že pre rozvoj každej z týchto zložiek sú potrebné rôzne aktivity.

SAQ tréning sa usiluje o zlepšenie rýchlosti, obratnosti a pohyblivosti prostredníctvom rôznych futbalových špecifických cvičení, s cieľom riešiť všeobecné a jedinečné vlastnosti každej z týchto zložiek. Je logické, že vzhľadom na povahu SAQ Tréningu, tento typ tréningu by mal zlepšiť pohyblivosť futbalistov bez lopty aj s loptou, aj keď to závisí od konkrétnej podoby tréningu a jeho trvania.

V jednej takejto štúdii Rosch a kolektív (2000) dospeli k záveru, že elitní hráči, nie amatéri, boli schopní prispôsobiť svoje držanie tela v dôsledku SAQ tréningu, tak aby mohli vykonávať futbalové pohyby s lepšou rovnováhou, silou a kontrolou bez straty rýchlosti.

 

Účastníci výskumu

Všetci účastníci výskumu boli muži futbalisti hrajúci v 1.Chorvátskej lige Juniorov U19 počas súťažného ročníka 2010/2011. Len polovica tímov (teda 6 klubov z 12) splnila požadované podmienky pokiaľ ide o vybavenie a zariadenie a tieto boli náhodne rozdelené do 2 skupín.

Experimentálna skupina vrátane 66 hráčov z 3 klubov (20, 22, 24 hráčov) a kontrolná skupina  vrátane 66 hráčov z 3 klubov (21, 21 a 24 hráčov). Všetci účastníci boli k dispozícii výskumníkom a boli oboznámení s metódami SAQ Tréningu. Žiadny z účastníkov nebol zranený 6 mesiacov pred prvým testovaním alebo v priebehu tréningového programu. V strave hráčov neboli zahrnuté potravinové doplnky a účastníci nevzali žiadne anabolicko – androgénne steroidy alebo iné lieky, ktoré by mohli mať vplyv na ich fyzický výkon alebo hormonálnu rovnováhu v priebehu výskumu. Štúdia bola financovaná Chorvátskou futbalovou federáciou a bola schválená etickou komisiou Fakulty Kineziológie, Univerzita v Záhrebe, podľa Helsinskej deklarácie. Účastníci výskumu boli plne informovaní a súhlasne podpísali formulár a boli si vedomí, že môžu kedykoľvek odstúpiť z výskumu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o SAQ Tréningovom programe pre futbalistov, viac informácií nájdete TU

 

Brankári neboli zapojení do tejto štúdie vzhľadom k možným rozdielom ich morfologických vlastností a motorických schopností (Taskin, 2008). Kondičný tréning klubov začal s týždňovým rozostupom. K výskumu boli oprávnení len účastníci, ktorí odohrali aspoň 10 zápasov a boli zapojení aspoň do 70% tréningových jednotiek v minulej sezóne. Ďalšou podmienkou bolo, že hrali futbal už minimálne 8 rokov. Účastníci sa zaviazali, že absolvujú minimálne 75% tréningových jednotiek počas experimentálneho programu. Experimentálna skupina sa zaviazala absolvovať štyri SAQ tréningové jednotky v týždni. Kontrolná tréningová skupina bola zapojená do pravidelného futbalového tréningu, ktorý nezahŕňal prvky tréningových metód SAQ.  

O tom aké testy na pohyblivosť s loptou a bez lopty medzi mladými futbalistami, sa vykonávali v rámci výskumu si povieme na budúci týždeň v 3.časti nášho seriálu - Účinky 12 týždňového SAQ programu na mladých futbalistov.

 

Musíte tiež vidieť:

FC St. Johnstone - popredný škótsky klub, ktorý prijal SAQ Program

Športová psychológia - Bill Beswick - Najdôležitejší je postoj hráča

Spanish Soccer School - Rondos - Tajná zbraň Španielska

 

SAQ FutbalSústreďme sa na futbal

Pin It