motivácia

Úloha psychológie v mládežníckom futbale má v posledných rokoch čoraz väčšiu dôležitosť. Skúsený športový psychológ alebo tréner mládežníckeho futbalu vyškolený v tomto odbore môže zlepšiť mentálne slabé stránky hráča tak, že sa hráč dostane do pozície, kedy bude podávať neustále optimálne výkony. Preto je v záujme všetkých mladých hráčov a ich trénerov pozerať sa nad rámec fyzických a technických zručností, aby rozoznali základné mentálne, emocionálne problémy a problémy životného štýlu.

Tréneri a športoví psychológovia musia byť tiež schopní odhadnúť úroveň motivácie a koncentrácie hráčov. Výkon mladého hráča na ihrisku závisí od úrovne stimulácie, čo znamená úroveň vedomostí, uvedomenia a pozornosti. Tak ako sa zvyšuje úroveň stimulácie, zvyšuje sa aj výkon na optimálnu úroveň, ktorú je potrebné udržiavať. Športoví psychológovia môžu prispieť k ohodnoteniu a udržaniu hráča psychicky na tejto optimálnej úrovni.

V niektorých prípadoch pomôže trénerom otestovanie osobností hráčov. Tieto testy ukazujú, že úspešní futbalisti disponujú vynikajúcim fyzickým a emocionálnym zdravím, napr. menej hnevu, minimálny stres a oveľa viac energie v porovnaní s tými, ktorí môžu potrebovať emocionálnu podporu a poradenstvo.

Potom, keď športový psychológ určí osobnosť, motiváciu a myšlienkový pochod u mladých hráčov, môže nastať proces zlepšovania. Napríklad môžu sa implementovať cvičenia a praktické úlohy zamerané na rozvíjanie schopnosti stanoviť ciele, sebavedomie a koncentráciu.

Rovnako dôležité je udržiavať hráčov, najmä mladých hráčov, motivovaných a zabrániť, aby sa cítili odradení, sklamaní a s malou sebaúctou. Vymyslite a zaveďte zaujímavé a inovatívne tréningové riešenia, napríklad dosiahnutie vysokej intenzity prostredníctvom stanovenia cieľov, podnetný a vzrušujúci tréning a zmysel pre tímovú súdržnosť. Ako tréner by ste mali vedieť, že tímový duch je pre úspech rozhodujúci.

Mali by ste si tiež uvedomiť, že pre hráčov môže byť veľmi náročné udržať sústredenie počas celého zápasu. Napriek tomu efektívne motivačné techniky môžu túto úlohu uľahčiť. Keď dokážete efektívne motivovať hráčov, učia sa rýchlejšie, rýchlejšie zlepšia zručnosti, vyhrajú viac zápasov, majú viac zábavy a rýchlejšie získajú životné skúsenosti, a tak sa stanú lepšími hráčmi a vyspelými osobnosťami.

Poďme sa pozrieť na niekoľko techník, ktoré pomôžu efektívne motivovať hráčov a udržať ich motivovaných počas dlhej doby. Predtým, ako sa k nim presunieme, musíte si zapamätať, že neexistuje jedna univerzálna technika a budete musieť upraviť každú taktiku, aby vyhovovala vašim hráčom po mentálnej, fyzickej a emocionálnej stránke. Iba vtedy bude prinášať vytúžené pozitívne výsledky.

Sústreďme sa na futbal

Techniky, ktoré pomáhajú motivovať hráčov správnym smerom:
  1. Nebuďte pre vašich hráčov iba trénerom. Buďte mentorom, ich guru. Aj keď je to náročná úloha, ak si ju osvojíte s pozitívnym prístupom, môže byť pre vás najsilnejším aktívom. Keď hovoríme o tom, nebyť trénerom, ale učiteľom, mali by ste vedieť, čo je najdôležitejším záujmom učiteľa – je to progres študenta alebo počet jeho výhier a prehier?  Nedá sa poprieť fakt, že keď tréner jedná s hráčom nie ako so športovcom, ale ako študentom, hráči robia veľké individuálne pokroky. Toto je najjednoduchší spôsob, ako motivovať mladých hráčov. Hráči budú reagovať na to, čo ich učíte a v zápasoch urobia presne to, čo sa učia a robia v tréningu. Navyše, ak si hráči všimnú, že sa zlepšili, ešte viac ich to motivuje. Keď si osvojíte túto jednoduchú techniku, budete ešte efektívnejší a úspešnejší tréner mládeže, ako ste si kedy mysleli, že môžete byť.
  2. Odpovedzte si na otázku – odmeňujete hráčov otvorene za tvrdú prácu na a mimo ihriska, čo môže hráčov povzbudiť? Vo futbale dostanete to, za čo zaplatíte. Mali by ste otvorene chváliť zlepšenia, úspech a nadšenie vašich mladých hráčov a odmeniť ich. Toto je veľmi dôležité pochopiť a nemýliť si pojmy. Pozitívne povzbudenie je iné ako rutinná pochvala, ktorú hráč dostane hneď po správnom vykonaní cviku alebo podaní výkonu so zámerom, že to urobí znovu a bude opakovať. Keď hráč dostane odmenu za podaný výkon, sústredí sa na podávanie presne takého istého výkonu a bude opakovať správanie. Môže to byť potľapkanie po pleci, slová ocenenia, ale materiálna odmena, ako trofej alebo suvenír je ešte lepšia. Hráč si môže tento suvenír zobrať domov a ukázať rodičom a kamarátom. Následne, keď ostatní hráči uvidia, že určitý spôsob správania a výkonu je ocenený, začnú to po tomto hráčovi opakovať v nádeji, že budú tiež ocenení.

Vaša taktika bude závisieť od vekovej skupiny hráčov, vašich trénerských skúseností, trénerského štýlu, zdrojov, ktoré máte k dispozícii a typu hráčov vo vašom tíme. A samozrejme, každý hráč bude reagovať inak na rovnakú motivačnú techniku. Napríklad jeden hráč môže byť motivovaný zápasmi, kým ďalšie dieťa sa môže cítiť výborne ako súčasť zlepšujúceho sa tímu. Preto neočakávajte, že každé vaše motivačné cvičenie prinesie rovnaké výsledky u každého hráča, pretože každý hráč je iný.

Prvou taktikou v motivácii hráčov je rozpoznať a akceptovať dôležitosť motivácie na futbalovej ceste mladého hráča. Ak to budete robiť úprimne, bude to mať dlhodobý efekt. Sústreďte sa na dve veci: učenie a motivovanie hráčov. Načrtnite si plán, kde vyhradíte určitý čas a dni na nevyhnutné veci, aby ste motivovali svojich hráčov. Toto zahŕňa strávenie určitého času, aby ste ich spoznali, čo majú a nemajú radi, čo sa im páči, čo ich odrádza a čo očakávajú od hry a od vás, ich trénera.

Mentálna odolnosť hráčov je prisudzovaná mnohým individuálnym kvalitám. Tieto faktory zahŕňajú vysoký stupeň odhodlania, emocionálnu vyrovnanosť, pozitívny postoj a veľa energie.

Už sme hovorili o tom, že hra hráča sa výrazne zlepší, keď je vhodne motivovaný. Stimuluje to hráčove nadšenie, povzbudzuje a zvyšuje psychickú odolnosť, ktorá je extrémne dôležitá, ak má hráč dosiahnuť najvyššie úrovne futbalu. Najprv sú to spoluhráči, rodičia a kamaráti, kto motivuje hráčov v ich futbalovom živote. Neskôr v profesionálnom živote je to tréner, kto ich vedie správnym smerom pomocou potrebného motivačného postrčenia. Smerom ku koncu mládežníckeho futbalového života by mal hráč získať schopnosť sebamotivácie , aby sa zlepšoval v hre. Tu má mentálna odolnosť veľký význam.

Ak pomôžete hráčom ostať motivovanými aj počas ich neskoršej kariéry, profesionálne dospejú a rozvinú si pozitívnu mentálnu odolnosť. Ostanú celý čas motivovaní, aby prekonávali svoje rekordy a pritom udržiavali v živote rovnováhu.

Stručne povedané, mali by ste rozvíjať hráčov tak, že budú schopní splniť požiadavky futbalu. Tým, že si budú vedomí svojich silných stránok, nebudú náchylní k nervozite a pochybnostiam o sebe.

Keď hráči hrajú s presvedčením, že môžu vyhrať, využívajú všetky svoje zručnosti a talent, aby dosiahli konečný cieľ – dosiahnuť mentálnu odolnosť ako jedinú métu. Pretože hráči, ktorí dokážu rozpoznať príležitosti a predvídať nepríjemné situácie, sa môžu nazývať mentálne odolní hráči.

 

 Mohlo by vás zaujímať:

Holandská vízia futbalu - 4. časť - Tréningové ciele v rôznych vekových kategóriách, základná forma hry 4 na 4 a jej variácie

Čo znamená skratka SAQ?

Gines Melendez Sotos - Tréningová jednotka v St.Georges Park

 


Objednávka knihy exkluzívne tu

Sústreďme sa na futbal

Pin It