Pracujeme s loptou v pároch tak, aby sme dosiahli 15 – 25 dotykov s loptou pre každého hráča za 1 minútu. Je to dôležitá časť rozcvičky, najmä pred zápasom, aby sa hráči dostali do kontaktu s loptou, získali cit a väčšiu istotu pri práci s loptou v zápase. Odporúčaná doba trvania práce s loptou je 5 minút. Striedame rôzne variácie. Napr.:

Rýchlostné cvičenia majú tiež hráčov fyzicky, ale najmä psychicky naladiť na hlavnú časť tréningu alebo zápas. Zlepšujú koordináciu a rýchlosť, pripravujú mozog a nervy pre rýchle pohyby, ktoré budú nasledovať v tréningu alebo v zápase. Odporúčaná doba trvania rýchlostných cvičení je 3 minúty. Využívame kužele alebo iné značky. Striedame rôzne variácie.

Cvičenia na rýchle nohy majú hráčov fyzicky, ale najmä psychicky naladiť na hlavnú časť tréningu alebo zápas. Zlepšujú koordináciu a rýchlosť, pripravujú mozog a nervy pre rýchle pohyby, ktoré budú nasledovať v tréningu alebo v zápase. Odporúčaná doba trvania cvičení na rýchle nohy je 2 minúty. Využívame kužele alebo iné značky. Striedame rôzne variácie. Napr. použijeme 2 značky vzdialené od seba 6 metrov

Štvrtou časťou rozcvičky (veľmi dôležitou), v ktorej sa venujeme statickým a dynamickým naťahovacím cvičeniam, je strečing.

Po úvodnom pokluse a ohýbaní kĺbov, sa musíme pred strečingom ešte dôkladnejšie rozohriať, aby svaly neboli stuhnuté, narástla ich teplota a aby sme eliminovali riziko ich zranenia pri strečingu. Slúži nám na to aeróbne rozcvičenie. Oproti úvodnému poklusu trošku zvýšime tempo behu. Bežíme cez šírku ihriska a späť 2 krát. Odporúčaná vzdialenosť 4 x 50 metrov.

Na to, aby sme v tréningu a v zápase mohli vykonávať šprinty, otáčania, oberania, streľbu a pod. potrebujeme nevyhnutne dobrú pohyblivosť. Prvým krokom pred vykonávaním takýchto výbušných pohybov je pomalé a jemné ohýbanie kĺbov. Obzvlášť dôležité je dôkladne pripraviť krk a chrbát na náročné cvičenia, ktoré budú nasledovať.

Ide o úvodný bod rozcvičky, ktorý slúži na skoncentrovanie sa na tréningovú záťaž a na ľahké zahriatie organizmu. Vykonáva sa pri veľmi ľahkom tempe, v pokluse z kroka na krok. Bežíme cez šírku ihriska a späť 2-krát. Odporúčaná vzdialenosť 4 x 50 metrov.

 

Zložky kondičných schopností tvoria pohyblivosť, maximálna sila, silová vytrvalosť, rýchlosť a rýchla sila.

TESTOVANIE POHYBLIVOSTI

Funkčnosť energetických systémov

TEST Č.1: TELESNÝ TYP

Pomocou indexu váha/výška môžeme jednoduchým spôsobom určiť somatotyp hráča (telesný typ).

Aby sme vedeli, ako správne naplánovať rozvoj fyzickej zdatnosti, musíme pred začiatkom novej sezóny absolvovať so všetkými hráčmi testy každej zo zložiek kondičného tréningu.

Pamätáte sa na fyzicky náročné tréningy, alebo na rovnako náročné zápasy, v ktorých ste museli bojovať o úspešný výsledok do posledných sekúnd? Spomeniete si, koľko času Vám trvá, kým zo seba strasiete únavu po ťažkom tréningu alebo zápase? Koľkokrát Vás po náročnom výkone boleli svaly? Ako často ste mali vplyvom potréningovej alebo pozápasovej únavy zlý spánok?

Termín "zmenšenie uhla" znamená zmenšenie veľkosti voľného priestoru pre útočiacich hráčov s cieľom zneškodniť strelu smerujúcu na bránu. Naučiť sa správne zmenšovať strelecký uhol je pre brankára najdôležitejší aspekt pri snahe zastaviť strelu útočiaceho hráča.